31 tháng 8, 2015

NAM VĂN - NỮ THỊ

Một người bạn trong chổ làm có đặt một câu hỏi nhỏ nhưng cả đám trong công ty lại ngơ ngác (trong đó có BỐ SUSU). 
Câu hỏi rất dễ: tại sao người Việt hay đặt tên con có chữ lót là VĂN cho con trai - THỊ cho con gái.

Cũng xôn xao, cũng bàn tán nhưng kết quả thì không khả quan lắm.
Một người bạn nói rằng: Con trai có chữ lót là VĂN vì có liên quan đến nghiệp văn võ, con gái có chữ lót là THỊ vì liên quan đến việc chợ búa.
Còn mình về tra cứu trên internet thì thấy cách giải thích như thế này, xin mạn phép được copy lại.  (Nguồn)

"VĂN hàm ý chữ nghĩa, học vấn, hay và đẹp, … (như: văn từ, văn chương, văn vẻ, văn minh, văn hóa, văn hoa bóng bẩy…). Với nghĩa này, khi Chu An (1292-1370) tạ thế, vua Trần ban tên thụy Văn Trinh. Đời sau gọi Chu Văn An vì lầm tưởng tên ông lót chữ Văn. Xưa kia chỉ con trai mới đi học và được đi thi, nên lót tên phái nam là Văn âu cũng hợp lẽ.

THỊ nguyên là họ. Sách Lĩnh Nam chích quái mở đầu với truyện “Hồng Bàng thị” nghĩa là họ Hồng Bàng. Phụ nữ Việt xưa thường không được nêu tên riêng, dùng thị kèm sau họ cha để gọi cô gái trưởng thành.

Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) có nàng Tô thị, nghĩa là cô gái con ông họ Tô. Đến lúc nào đó cách gọi này kèm thêm tên riêng cô gái: Đoàn thị Điểm tức là cô Điểm con ông họ Đoàn. Có lẽ vì thế, khoảng 50 năm trước quy ước viết tên người không buộc viết hoa văn và thị.

Theo thời gian, cách hiểu cũ phôi pha, thị được xem là thành tố tạo tên phái nữ; đẻ con gái, làm khai sinh đặt tên Phan thị Mão, quên rằng xưa kia thị chỉ dùng lúc cô đã trưởng thành. Nay quy ước buộc viết hoa Trương Thị Giáp thì coi như “hợp thức hóa” cách hiểu thị là thành tố tạo tên phái nữ.
"


Như vậy vấn đề này sẽ có nhiều cách giải đáp khác nhau, BỐ SUSU  nhờ bác Hiệp, bác Bu, bác Salam... cho cháu ý kiến về vấn đề này với.

BỐ SUSU
08-2015
LÊN ĐẦU TRANG