23 tháng 8, 2015

ĐƠN GIẢN NHƯ CON NÍT

Đang làm việc trong nhà, nghe giọng của 2 anh này nói cười rôm rả, chả biết chúng chơi gì mà vui thế, chạy ra xem.
Đơn giản chỉ với sợi dây nilon và vài cục đá nhỏ cũng thành một trò chơi của tụi nhỏ.

Vậy đó, đơn giản cho đời thanh thản như tụi nhỏ.

BỐ SUSU
08-2015
LÊN ĐẦU TRANG