3 tháng 4, 2013

MÁT LÒNG MÁT DẠ

Sáng sm soạn cặp cho susu đi học, thấy cô để số liên lạc trong ngăn cặp liền lấy ra coi. Mở ra xem thấy cô nhận xét rất nhiều nên đọc liền.
- Bé chuyên cần, giao tiếp tốt với bạn bè.
- Trong học tập bé thích được làm trưởng nhóm. Biết trả lời những câu hỏi khó cô đặt ra. Đặc biệt nhớ rất lâu và con hiểu nhiều về thiên nhiên, con vật, phương tiện giao thông. Đáng khen.

Đọc xong ta nói mát lòng mát dạ gì đâu luôn áh

Vui vì susu đã cố gắng nhiều trong học tập, ngoan trong lớp.
Vui vì sự biết phấn đấu của con.
Cố gắng nhiều lên susu nhé. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để cho con ăn học thành tài.


bố susu
04-2013 LÊN ĐẦU TRANG