18 tháng 4, 2013

TẮM MƯA

Những ngày này trời lại nóng sau khi có những ngày mưa thật mát.


Những ngày nắng thì người ngợm cứ rin rít, khó chịu
Nhưng những ngày mưa thì thời tiết thật là thoải mái
(Đây là một chân lý luôn đúng)Nhìn những giọt mưa thiệt la mát con mắt quá. Nó làm lòng mình chợt nhẹ lại như những giọt mưa bù cho gánh nặng của núi công việc cứ đè lên vai mình trong những ngày này.

Thôi, ngày mai giỗ tổ rồi. Mong cho có mưa để 2 bố kon mình tắm mưa chung cho đã hén susu.

Những ngày nắng viết cho những ngày mưa


Bố susu
04-2013

LÊN ĐẦU TRANG