9 tháng 4, 2013

GIÁ NHƯ.............

Giá như ta đang đứng trước biển để ta có thể la thật to
Giá như ta đang đứng trên đỉnh núi để có thể hét thật lâu


Và giá như, giá như và giá như.................................
Bực quá mực ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!

BỐ SUSU
04-2013
LÊN ĐẦU TRANG