25 tháng 4, 2013

KÉO TRĂNG VỀ TA TREO TRÊN BLOG

Có một đêm trăng thật sáng thế là bố susu cố kéo trăng về cho nhok susu xem.
Ta kéo trăng về
Ta treo trên blog
Mỗi khi bực dọc
Níu trăng lại gần


Ta kéo trăng về
Ta treo trên blog
Sáng tối trưa chiều
Trăng theo ta suốt
Ta kéo trăng về
Ta treo trên blog
Khi gõ lóc cóc
Trăng lại gần hơn
Ta kéo trăng về
Ta treo trên blog
Ta để một góc
Trăng sáng chời ơi
Ta kéo trăng về
Ta treo trên blog
Có một cái blog
Treo ánh trăng vàng

 BỐ SUSU
04-2013

LÊN ĐẦU TRANG