11 tháng 4, 2013

TIN KHÔNG? THẬT ĐẤY!

Dĩa trái cây này là dĩa trái cây được mua dùng để trưng trong mấy ngày Tết.
Hết Tết, dọn dẹp xong thì mình quyết định để lại những quả này để xem đến khi nào thì nó sẽ bị thối đi.
Dĩa trái cây còn: táo, lê, quýt
Nhưng đến hôm nay, nó vẫn chưa bị thối.Chỉ có 1 quả tao da hơi nhăn lại, quýt cũng như thế....
Khủng khiếp thật, trái cây bây chừ có thể để lâu đc như vậy sao?
Chắc chắn là có cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó ở trong những quả này.

Bố susu
04-2013
LÊN ĐẦU TRANG