28 tháng 6, 2013

XEM MÀ SỢẢnh: kenh14.vn
Xem tấm hình này mà sợ, sợ các nhà báo quá.
Bao nhiêu ống kính của các nhà báo chĩa thẳng vào một cô gái trước phiên tòa. Tội của cô ấy có đáng gọi là tội hay không??? 

Với tôi thì đó không phải là tội.

Chỉ giỏi ăn hiếp khi người ta cùng đường.
Chỉ thấy Mỹ Xuân can đảm hơn những tay đang chụp hình nhiều.


Bố susu
06-2013
LÊN ĐẦU TRANG