24 tháng 6, 2013

TRẮNG - XANH - XÁM

Ở nơi này màu chi cũng có
Ngắm nhìn nó để thấy có màu gì???
Nơi này mây trắng tựa bông
Ngơ ngẫn mây trôi kiếp phiêu bồng
Ở nơi này trời xanh mây trắng
Tôi đứng nhìn ngọn nước biếc trôi nhanh
Ở nơi này không còn xanh và trắng
Xám nao lòng, xám xịt một dòng sông

BỐ SUSU
06-2013
LÊN ĐẦU TRANG