6 tháng 6, 2013

VỀ THÔIVề đi, kẻo lại ham việc rồi sẽ xa dần tất cả.
Về đi, việc nhiều rồi cũng sẽ làm xong.
Về đi, cơn giông đang kéo đến.
Về đi, tổ ấm đón anh về.


BỐ SUSU
06-2013
LÊN ĐẦU TRANG