9 tháng 3, 2013

TÀU CHIẾN

Tối, rảnh, ở nhà, chơi với susu.
Hôm nay susu lại đòi chơi ráp hình
Lần này susu bắt bố xếp tàu chiến
ừh thì bố xếp tàu chiến cho susu

Tàu chiến của 2 bố con cũng có đầy đủ đồ chơi, súng ống, đạn dược nhéTrên cao là dàn rada

Phía trước có tên lửa hành trình và tổ hợp súng phòng không

Phía sau là bãi đáp trực thăng


Trực thăng bay tuần tiễu phía trên tàu chiến

susu đang nghiệm thu công trình do bố làm

Đóng dấu xác nhận

Cười tươi khi nhận tàu chiến mới
bố susu
03-2013
LÊN ĐẦU TRANG