16 tháng 6, 2012

NHỮNG NGỌN CỎ BÊN VỆ ĐƯỜNG

Chơi blog cũng được một thời gian, có nhiều bạn blog mà mình rất quý.
Biết được chị Gió được một thời gian, dù chưa ọp ẹp, óp iếc gì nhưng mình rất quý chị.
Những bài viết của chị luôn chứa đựng rất nhiều tình cảm mà chị muốn chia sẻ đến với mọi người.

Biết chị rất thích cỏ, đợt đi chơi mình tự nói sẽ chụp cỏ tặng chị nhưng chỉ được có mấy tấm này thôi.
Không đẹp lắm nhưng chị Gió nhận nhé.


r

LÊN ĐẦU TRANG