30 tháng 6, 2012

TRỜI RỤNG GIỌT MƯA

Cảnh một chiều mưa trên sông Sài Gòn ở Thanh Đa, trời mưa như trút nước cảnh vật trở nên buồn thê thảm.
Ngồi ngắm mưa, ngắm sông mà lòng cũng buồn theo.

Bố susu
06-2012
LÊN ĐẦU TRANG