25 tháng 9, 2015

CÁI SKY TRÂU GÌ ĐÂU

Chiều hôm qua,  chạy xe gần về đến nhà thì điện thoại reo, thọt tay dzô quần móc cái điện thoại ra nghe, hậu đậu làm sao đó rớt cmn cái điện thoại xuống đường luôn, tách cái điện thoại thành 3 phần riêng biệt.
Bao nhiêu cặp mắt nhìn cái
điện thoại, chỉ có 1 cặp mắt nhìn mình theo kiểu cảm thông.
Cái điện thoại vẫn chạy ngon lành như chưa có gì :(

Chẳng còn cách nào khác, phải cuối xuống lượm 3 phần riêng biệt đó rồi vội bỏ vào túi áo chạy về nhà luôn. Lẩm bẩm trong bụng chuẩn bị cmn tiền để sửa điện thoại, thế mà về nhà gắn 3 phần vào nó vẫn chạy phù phù.
móa, cái sky nó trâu gì đâu...


ủa, mà chiều nay ai gọi tui vậy...

Lảm nhảm

BỐ SUSU
09-2015
LÊN ĐẦU TRANG