1 tháng 5, 2013

TRẢ TREO

Tối hôm qua, chơi xếp hình với bố đã đời xong, nhok quay qua nói với mẹ:
- Mẹ ơi chơi nấu ăn đi.
Mẹ nói:
- Nấu ăn là trò chơi của con gái, con trai không chơi.
Nhok trả treo:
- Con trai cũng nấu ăn được mà.
Bố và mẹ: @_@

ặk ặk ặk 
bố susu
05-2013 
LÊN ĐẦU TRANG