4 tháng 5, 2013

HỌC TÍNH

100USD khoảng 2.100.000VND
1.000USD khoảng 21.000.000VND
10.000USD khoảng 210.000.000VND
100.000USD khoảng 2.100.000.000VND


Vậy mà báo VTC khẳng định 100.000USD tới 21 tỉ VND
Tiền VND mất giá kinh khủng thật


Ảnh chụp màn hình
Ngán ngẫm thay những nhà báo này :)
Chắc phải cho học tính lại quá.

bố susu
05-2013

LÊN ĐẦU TRANG