26 tháng 5, 2013

GIẤC TRƯA TRÒN

Ngồi ngắm con ngủ trưa, rảnh rổi sinh nông nổi :)

Nhìn con ngủ sao mà thương đến thế
Con cuộn tròn cho giấc ngủ thêm ngon
Ngủ cho ngon, giấc ngủ tròn con nhé
Ba nhìn con mong giấc ngủ con tròn

bố susu
05-2013
LÊN ĐẦU TRANG