2 tháng 1, 2013

Các loại tiền trước 1975

Sài Gòn – Các đồng tiền ở Việt Nam càng ngày mất giá, chẳng cần các con số thống kê của các chuyên gia đưa ra để so sánh nữa, chỉ cần xem giá xăng, giá thực phẩm và giá hàng tiêu dùng cứ tăng là biết rồi.
VRNs xin giới thiệu một bộ sưu tầm hình các đồng tiền Việt Nam được sử dụng trước 1975, đang được truyền nhau xem trên internet, để xem như một kỷ niệm. Và biết đâu từ kỷ niệm này, chúng ta có thể tìm một giải pháp gì tốt hơn cho Việt Nam trong lúc này.
Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc Click here to view full size
(Bố susu sưu tầm)


LÊN ĐẦU TRANG