9 tháng 1, 2013

CẦU NGUYỆN

Tôi đến nhà thờ vào một sáng, khoảng hơn 10g.
Bất chợt, tôi thấy trước hang đá có cụ bà quỳ gối cầu nguyện giữa trời nắng. Xung quanh cụ cũng có nhiều người nữa đang cầu nguyện nhưng chỉ có cụ quỳ gối mà cầu nguyện tha thiết.

Chắc chắn trong lòng cụ tin có Chúa và cụ cầu nguyện với cả lòng tin của mình.
Còn tôi, lòng tin của tôi có đc như cụ ko? Chắc là không dù rằng tôi vẫn tin có Chúa và tin rằng Chúa luôn phù giúp tôi.

Nhưng Chúa ơi, con cảm thấy dường như con đã bắt đầu xa Chúa rồi......
Chúa ơi, chẳng lẽ .... ma quỷ đã bắt đầu chiếm hồn con............


BỐ SUSU
01-2013


LÊN ĐẦU TRANG