18 tháng 12, 2012

LETTRES

Bây giờ muốn liên lạc với bạn bè thì lên mạng, gửi cái mail thế là xong. 
Còn gửi thư chắc chỉ còn một số người khi kết nối internet chưa có, còn như mình chắc biết khi mô mới lại gửi thư. 
Người nhà nhờ gửi cái thư thôi mà cả tháng mình còn chưa gửi nữa :)
Nhớ cái ngày xưa khi gửi thư cho một bạn gái mới làm quen khi đi cắm trại thiếu nhi mà cứ mong chờ hồi âm của người đó. Khi nhận được thư trả lời thì mừng húm khoe với những đứa chơi chung trong xóm.
hihihi
Nghĩ lại mà vẫn còn dzui :)

BỐ SUSU
12-2012LÊN ĐẦU TRANG