8 tháng 2, 2012

TRĂNG 16 NO TRÒN

Ngày 15 Tết Nguyên Tiêu ko chụp đc hình ông trăng
và ngày 16 thì trăng tròn hơn, sáng hơn và đẹp hơn


Trăng núp sau bóng câyLó dạng rồi

Tìm hiểu về Tết Nguyên Tiêu:
Tết Nguyên Tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên, vào đúng ngày rằm tháng Giêng, ngày trăng rằm đầu tiên của năm. Tết này phần lớn được tổ chức tại Chùa Chiền, vì ngày rằm tháng Giêng còn được gọi là ngày Vía của Phật Tổ. Thành ngữ có câu: "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng" xuất phát từ đó. Sau khi đi Chùa, mọi người về nhà họp mặt, cúng Gia Tiên và ăn cỗ.
Rằm Tháng Giêng ở Việt Nam xa dần điển tích nguyên thủy của Trung Hoa mà nhập vào Phật giáo. Dù kinh điển nhà Phật không nói đến ngày rằm Tháng Giêng nhưng trong dân chúng thì đây là dịp lên chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điềm lành.

LÊN ĐẦU TRANG