22 tháng 2, 2012

CHỈ CÒN CHÚT XUÂN

Tết thì đã hết từ lâu lắm rồi, với mình Tết đã hết từ sáng mùng 1.
Xuân đến thì rồi xuân cũng phải đi, Hoa nở rồi hoa cũng phải tàn.
Đợi cho tàn mùa xuân rồi mình mới up hình hoa nở lên,
ngược đời thiệt hén.
:-)

LÊN ĐẦU TRANG