22 tháng 2, 2012

NGHE MƯA

Sáng nay, Sài Gòn mưa lạ.
Mưa như trút nước, mưa hờn mưa dỗi, mưa gì đâu là mưa.Lạ, bất ngờ vì cơn mưa như thế này
Mưa, tự nhiên cảm thấy mọi sự chậm lại.....
và mình sẽ đi làm muộn để đợi mưa

LÊN ĐẦU TRANG