19 tháng 12, 2012

CẦU TIÊU

Cái này mới đúng là đậm đà bản sắc dân tộc nè
Chắc cũng phải khó khăn lắm người ta mới không gỡ chữ CẦU TIÊU ra khỏi bức tường này :)
Chụp ở Ga Đà Lạt


BỐ SUSU 12-2012
LÊN ĐẦU TRANG