7 tháng 2, 2013

XÂY CẦU

Một buổi tối đẹp trời của một ngày trời thật đẹp, cả nhà cùng nhau ngồi lại chơi với susu.
Nhok vẫn thích chơi xếp hình bằng những thanh gỗ, thế là cả nhà cùng thi với nhau xem ai xây cầu đẹp nhất
Đây là cầu dây văng của mẹ susu xây dựng
Đây là cây cầu của susu sau khi đc bố và mẹ phụ giúp
susu cho xe chạy thử trên cây cầu của mình
Còn đây là cây cầu của bố susu
KHông biết gọi hình dáng của nó ntn luôn
Cũng có xe chạy thử trên cầu mới
Hàng xe chạy trên cầu

LÊN ĐẦU TRANG