20 tháng 2, 2013

Một số hình ảnh về Lăng Cha Cả ngày xưa

Lăng Cha Cả là ngôi mộ của Giám mục Bá Đa Lộc (tục gọi là "Cha Cả", tức Pierre Joseph Georges Pigneau de Béhaine). Ngôi mộ xưa là một di tích lịch sử ở vùng Sài Gòn. Lăng Cha Cả còn được dùng gọi khu vực gần mộ, nay là Phường 1, quận Tân Bình.


Mặt tiền Lăng Cha Cả hay hay Bá Đa Lộc năm 1866 Mặt tiền Lăng nhìn về phía đường Hoàng Văn Thụ ngày nay......hay Võ Tánh xưa
 Mặt sau Lăng


 Mặt hông lăng, hướng ra sân bay TSN
 Mặt hông lăng, hướng từ đường Cộng Hòa

  Trong lăng

 Lăng chụp từ máy bay

Chụp từ hướng Hoàng Văn Thụ ngày nay......hay Võ Tánh xưa
Bùng binh Lăng Cha Cả ngày nay
Không ảnh bùng binh Lăng Cha Cả


BỐ SUSU SƯU TẦM
LÊN ĐẦU TRANG