10 tháng 2, 2013

ĐÊM ĐẤT TRỜI HỘI NGỘ
Thánh lễ đêm giao thừa thật ấm áp, thiêng liêng.
Đêm của đất trời hội ngộ.
LÊN ĐẦU TRANG