19 tháng 2, 2013

CON LÂN ĂN GÌ

Ngày Tết, dẫn susu đi sở thú chơi cho bớt buồn. Vào sân sở thú có một đám múa lân thế là susu đòi coi cho bằng được. Thấy lân múa thì susu thích lắm.
 Những động tác tung hứng của bài biểu diễn lân đi mai hoa thung
 
 Nhưng mà chú lân này chắc mới lớn nên động tác chưa độc đáo lắm
 Nhưng hoạt động nhiều thì mệt, mệt thì phải nằm nghỉ.
Mà hoạt động nhiều thì sẽ đói bụng.

Vậy con lân nó ăn gì nhỉ???
 susu được mẹ bế đến gần con lân để cho con lân ăn.
 Thì ra là con lân nó ăn tiền.

Bố susu
02-2013
LÊN ĐẦU TRANG