28 tháng 8, 2013

SÔNG QUÊ
Con sông quê chở nặng phù sa
Chở cả tình quê rất đậm đà


BỐ SUSU
08-2013
LÊN ĐẦU TRANG