7 tháng 4, 2012

SUSU CẦU NGUYỆN

susu đi lễ với bố mẹ, susu khoanh tay ạh Chúa.
Mẹ hỏi: "susu có cầu nguyện gì với Chúa ko?"
susu trả lời: "dzạ ko."
Thế là mẹ nói với susu: "con cầu nguyện đi, con xin gì thì Chúa cũng cho con hết."
susu nghe lời mẹ, khoanh tay và cầu nguyện với Chúa.
Sau đó, mẹ hỏi susu: "con xin gì với Chúa?"
susu trả lời: "con xin Chúa cục kẹo socola"
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
ĐÁNG YÊU GHÊ


LÊN ĐẦU TRANG