11 tháng 4, 2012

PHÁT THANH VIÊN

lâu lâu mới coi thời sự mà phát thanh viên đọc nguyên bài phát biểu của ông Trọng, chẳng hiểu muốn gì luôn.
nhức đầu.
LÊN ĐẦU TRANG