16 tháng 4, 2012

ánh mắt này, nụ cười này cứ luôn làm lòng tôi rất cảm giác...............


lạy Chúa, cuộc đời con xin phó thác trong tay Ngài. 


BỐ SUSU
04-2012
LÊN ĐẦU TRANG