11 tháng 4, 2012

Sài gòn có động đất pàkon ơi

bạn gái này bỏ chạy, chẳng kịp mang giày luôn
LÊN ĐẦU TRANG