23 tháng 4, 2012

CHIỀU MUỘN

Một buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn đã gần như tắt hẳn.
Ánh sáng bị thay thế rất mau bởi bóng tối

Một chiều ngày rằm, trăng đã nhú lên caoTrăng sáng vằng vặt
Để ta nhìn rõ mặt ông trăng
LÊN ĐẦU TRANG