1 tháng 4, 2016

ĐÚNG QUY TRÌNH

Có cái gì đó sai sai, ngược ngược một cách đúng quy trình.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội mới. Ảnh Zing
Chưa bầu đại biểu quốc hội mới sao lại có Chủ tịch Quốc hội mới???
Sao ko để ông Chủ tịch Quốc hội cũ làm cho hết cái việc bầu cử rồi sẽ từ nhiệm và trao trả nhiệm vụ cho Chủ tịch mới do đại biểu Quốc hội mới bầu ra.
Chủ tịch Quốc hội mới và cũ. Ảnh Zing
Biết đâu hên hên người này ko trúng cử đại biểu quốc hội luôn thì sao????

PS: Cũng có người nói việc bầu cử này đúng luật chứ không như mình nghĩ....
Hoang mang không biết thời này là thời gì???

BỐ SUSU

04-2016
LÊN ĐẦU TRANG