29 tháng 4, 2016

SAIGON - DINH ĐỘC LẬP

Dinh Độc Lập (tên gọi trước đây là dinh Norodom, ngày nay còn gọi là dinh Thống Nhất hay hội trường Thống Nhất)

Ban đầu tên gọi là Dinh Norodom được xây dựng từ 1868 đến năm 1871 thì hoàn thành.
Đến 1955, ông Ngô Đình Diệm đổi tên thành Dinh Độc Lập sau khi phế truất Quốc trưởng Bảo Đại và lên làm Tổng thống.
Đến 1962, Ngô Đình Diệm cho xây lại Dinh sau khi Dinh bị ném bom không thể khôi phục lại, đến năm 1966 thì hoàn thành nhưng người khánh thành Dinh lại là ông Nguyễn Văn Thiệu.
Sau 1975, bên thắng cuộc đổi tên thành Hội trường Thống Nhất đến bây giờ.
PS: ngày mai nữa chổ này đông hơn cái chợ cho mà coi...

BỐ SUSU
04-2016
LÊN ĐẦU TRANG