5 tháng 10, 2016

LÃNH THỔ VIỆT NAM TỪ XƯA ĐẾN NAY

Lang thang internet chợt thấy những hình ảnh diễn tả quá trình hình thành lãnh thổ và tên gọi của nước Việt Nam qua các thời kì nên BỐ SUSU liền sưu tầm về để quí vị cùng theo dõi.

Ở đâu, thời nào cũng có con gái đẹp cả nhà nhỉ!!!
BỐ SUSU SƯU TẦM
10-2016
LÊN ĐẦU TRANG