7 tháng 12, 2015

CHỊU CƯỜI KHÔNG NỔI CÁC THÁNH BÀN PHÍM

Em là em không thể nhịn cười với các loại còm của các bạn dưới đây, thật tình là cười chịu không được và đỡ không nổi luôn.
Thôi thì "vì đời có mấy khi vui" nên vui được thì mời cả nhà cùng vui.
 Dưới đây là các còm của mấy chú, mấy chế về câu hỏi kèm hình "Đây có phải ngọc trai không?"
Nhiều khi đọc tin không thú vị bằng đọc còm của mấy chú, mấy chế nó. Dzui kực kì dzui.
Nguồn bài báo

BỐ SUSU

12-2015
LÊN ĐẦU TRANG