6 tháng 11, 2015

ĐÓN CƯỚP VỀ NHÀ

Tập Cận Bình, tôi không hoan nghênh việc kẻ cướp đến nhà tôi.
Nguyễn Phú Trọng, tôi không hoan nghênh ông đón kẻ cướp về nhà.

Ảnh vnexpress

Cha ông ta đã dạy và qua thực tế ngàn năm nay Trung Quốc không bao giờ là bạn.
Với Phú Trọng, Trung Quốc là bạn nhưng với tôi Trung Quốc không thể là bạn, chỉ lả kẻ cướp và nói thẳng chỉ là kẻ thù.

BỐ SUSU
11-2015
LÊN ĐẦU TRANG