16 tháng 10, 2015

LAO NHANH VỀ ĐÍCH


Khi vào vòng "thả", các tài xế thường có động tác đạp bùa và thúc bò lao nhanh về đích. Động tác thúc bò cũng rất điêu luyện, phải dùng đầu nhọn của cây xalul đâm mạnh vào đít 2 trâu cùng lúc để kích cả 2 con tăng tốc độ để về đích nhanh nhất.
  Trâu số 4 vô địch năm nay


Nhiều cặp bò quá nên BỐ SUSU chẳng biết đặt tên hình như thế nào nên chắc gọi chung là "Lao nhanh về đích"

BỐ SUSU
10-2015
LÊN ĐẦU TRANG