7 tháng 11, 2013

NON CAO

Lên non mới biết non cao
Lên rồi mới biết non nào cũng cao


BỐ SUSU
11-2013
LÊN ĐẦU TRANG