11 tháng 9, 2013

MƯA BÊN ĐẤYBên đấy đang mưa
Cơn mưa mịt mờ
Bên đây đang chờ
Cơn mưa bên đấy

BỐ SUSU
09-2013


LÊN ĐẦU TRANG