28 tháng 9, 2013

KHÔNG ĐỀ

Sáng cuối tuần bâng khuâng khung cửa nhỏ
Ngày cuối tuần khung cửa nhỏ lâng lângBỐ SUSU
09-2013

LÊN ĐẦU TRANG