1 tháng 11, 2012

XIN CHÀO NGÀY MỚI

Làm ly cafe sữa cho buổi sáng sảng khoái nào
Mỗi ngày một ly là đủ phê rồi
Mời pàkon cùng uống nhéLÊN ĐẦU TRANG