17 tháng 11, 2012

BÌNH YÊN NHÉ NGÀY CUỐI TUẦN

Sáng cuối tuần lơ thơ, lẩn thẩn
Ngày cuối tuần lẩn thẩn, lơ thơ
Cuối tuần thật vui, thật an lành nhé mọi người

BỐ SUSU
11-2012LÊN ĐẦU TRANG