29 tháng 10, 2012

BẠN THÂN

Chơi với nhau cũng rất lâu rồi, cũng lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống nhưng theo tôi thì sẽ mãi gắn bó với nhau.
Vì kiếm bạn thì khó, giữ được tình bạn còn khó hơn, chứ kiếm kẻ thù thì rất dễ....

Vì mỗi đứa một công việc nên chỉ lâu lâu anh em mới có dịp ngồi quây quần bên nhau. Mỗi lần như thế nếu ai có phiền muộn thì chia sẻ cùng nhau, hiến kế cho nhau trong công việc... nói chung là tất tần tật....

Chợt nhớ câu:
triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa....

LÊN ĐẦU TRANG