1 tháng 6, 2015

TỰ TÌNH CÂY KHẾ

Nhà em có nuôi 2 cây khế, 2 cây khế rất ngoan ăn chóng lớn và khi đến tuổi cặp kê 2 cây khế đã tự hẹn hò nhau, tìm hiểu nhau và bắt đầu xxx với nhau.

Sau một tgian dài như vậy chúng đã đơm hoa kết trái, con đàn cháu đống treo lủng lẳng đầy cây. Con dại cái mang, chúng đẻ nhiều quá nên cuối cùng mình phải lãnh hậu quả, khế ra trái thì quá trời nên cung vượt cầu. Cố gắng hái cho nhiều để chia sẻ với bạn bè ai thích ăn khế thì mình sẽ biếu.

KHông biết mần sao để chia hết bịt này mà ở nhà lại báo còn nhiều trái lắm, tranh thủ về hái nhanh nhanh lên.
Khộ quá đi thôi :)

BỐ SUSU
06-2015
LÊN ĐẦU TRANG