19 tháng 6, 2015

CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG TUI

Tối hôm qua đọc bài viết phỏng vấn giữa đ/c Quyết Tâm và đ/c La Thăng về cái gọi là đóng phí lưu thông đường bộ của xứ Saigon mà muốn cám ơn đ/c Tâm rất nhiều.
Nói thiệt, nếu có thu thì Minh tui nhất định cũng không đóng một đồng nào hết thưa đ/c Thăng và những đứa muốn tận thu tiền của dân.

Nhất định là không nhé đ/c Quyết Tâm.

BỐ SUSU
06-2015

LÊN ĐẦU TRANG