23 tháng 4, 2015

SẮC PHONG VUA BAN

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên Minh tui mới thấy tận mắt tờ sắc phong của vua ban nó ra nàm sao. Công nhận giấy của vua, mực của vua từ ngày xửa ngày xưa đến giờ vẫn còn thơm đến rất thơm.
Sắc phong của vua ban

 Cận cảnh sắc phong

BỐ SUSU
04-2015
LÊN ĐẦU TRANG