22 tháng 12, 2014

CHỮ CỦA DZỢ

Thấy dzợ ngồi luyện lại chữ để tham gia cuộc thi viết chữ đẹp, chộp lại và muốn chia sẻ cùng cả nhà.


BỐ SUSU
12-2014
LÊN ĐẦU TRANG